Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kiellettyjen laitteiden sääntötulkinta

(Julkaistaan myös Bulletin III:ssa)

Säännöt, 4§, 3. momentti:

“Muiden suunnistusvälineiden kuin magneettikompassin, kellon ja kilpailunjärjestäjän antamien karttojen käyttö on kielletty. Siten esimerkiksi omat kartat, askelmittarit, korkeusmittarit ja GPS-paikantimet ovat kiellettyjä.”

Tulkinta vuoden 2019 SM-Rogainingissa:

“Näytöttömien gps- ja vastaavien laitteiden käyttö on sallittua.  Mikäli joukkue haluaa kuljettaa mukanaan muunlaista säännöisssä kiellettyä gps- tai vastaava laitetta, laite tulee sulkea samaan sinetöintipussiin matkapuhelimen kanssa. Kielletyt laitteet, joita ei ole suojattu edellä   mainitulla tavalla, poistetaan joukkueilta lähdön varustetarkistuksen yhteydessä. Järjestäjä voi suorittaa varustetarkistuksia kiellettyjen esineiden tarkistamiseksi myös kilpailun aikana. Poistetut laitteet voi noutaa kilpailutoimistosta maaliintulon jälkeen.

Kilpailumaastosta johtuen korkeusmittarin käytöstä ei voida katsoa olevan tässä kilpailussa merkittävää hyötyä. Tämän johdosta sellaisten kellojen ja mahdollisten muiden laitteiden, jotka mittaavat korkeutta ainoastaan ilmanpainevaihteluiden avulla, käyttö on sallittu, mikäli niiden  käyttö laitteen muiden mahdollisten ominaisuuksien johdosta ei ole muutoin kielletty. ”


Rules, 4.3.
The only navigational aids that may be carried on the course are magnetic compasses, watches and copies of the competition map. The possession of other navigational aids, including pedometers, altimeters and GPS receivers on the course is prohibited. The possession, at the event site, of maps that provide additional information not shown on the competition map is prohibited.

Rules interpretation in Finnish Rogaining Championships 2019

It is allowed to use gps and other similar devices which do not have any display/screen. If team wants to carry a forbidden device other than mentioned above, it has to be sealed to the same sealing package with the oblicatory mobile phone. Forbidden devices which are not adequately sealed will be removed from teams during the start checking procedure. The organizers may apply checking for forbidden devices also during the race. Removed devices can be picked up from the competition office after the race.

While the competition area has no significant difference in altitudes, it is allowed to use devices which measure altitude differences only via atmospheric pressure.