Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ratamestarin blogi / elokuu 2019

Posted 8/19/2019

Kartta meni painoon maanantaina 12.8. Tietyllä tavalla on helpottunut olo, nyt ei enää voi tehdä muuta kuin varmistaa, että rastit ovat paikoillaan kisapäivänä. Pisteytys syntyi aika luontevasti, ja Issakainen sopivasti kommentoi muutamaa pistettä. Olen varma, että rastit mahdollistavat hyvin monenlaisia reittiratkaisuja ja ihan varmasti tullaan näkemään keskenään hyvinkin erilaisia kisatoteutuksia.

Yksi haastavimmista tehtävistä tällaisessa kisassa ratamestarille on se, että saa tarjottua sopivan haasteen sekä tossu- että mtb-sarjalle. Enemmistö rasteista on sellaisia, että oletan molempien sarjojen rasteilla käyvän. Maastossa on paljon metsäautoteitä, joista tossusarjat painavat suoraan yli, kun taas MTB-sarjalaiset käyttävät samoja teitä ja tiheää metsäautotieverkostoa kiertäen rastilta rastille pidemmän kierron kautta. Sikäli uskon, että yhteiset rastit toimivat molemmille sarjoille erinomaisen hyvin ja tarjoavat kummallekin sarjalle omanlaisensa haasteen.

Maanomistajat ovat lähes 100% ottaneet kisat erinomaisesti vastaan ja olemme saaneet maastoluvat monesti ennen kuin olemme puhelimessa edes ehtineet selittää asiamme loppuun. Erittäin suuri kiitos maanomistajille, olemme kokeneet olevamme tervetulleita alueelle. Teemme kaikkemme, että olemme luottamuksenne arvoisia. Ja osallistujammehan tietysti keräävät vähäiset roskansa, kunnioittavat pihapiirejä, suojelualueita ja muita kiellettyjä alueita sekä käyttäytyvät muutenkin kohteliaasti ja iloisesti. Teitähän ei tarvitse tähän erikseen patistella, koska olette luonnostaan tällaisia, niinhän?

Yksi rataan vaikuttava lupatapaus kuitenkin tapahtui radan lukkoon lyömisen jälkeen, kun pitkään metsästetty maanomistaja kielsi erään tien käytön ja tontin läpikulun päivää ennen kartan painoon laittoa. Tietysti hyvä, että saatiin ajoissa tie kartassa kielletyksi alueeksi, mutta radan muokkaamisen suhteen ei enää ollut mitään tehtävissä. Onneksi tämä ei juuri vaikuta tossusarjaan ja MTB-sarjallakin vain vähän kaventaa reitinvalintavaihtoehtoja.

Ratamestarin lausunto

Karttaa on täydennetty lukuisten kartoittajien toimesta. Täydennystä on tehty erityisesti niillä alueilla, joissa ratamestari on kuvitellut olevan eniten kulkijoita kisan aikana. Kartalla on kuitenkin laajoja alueita, joilla täydennyksiä ei ole juurikaan tehty. Kartta ei siis tässä suhteessa ole tasalaatuinen, mutta seikalla on tuskin vaikutusta kenenkään kisasuoritukseen: rastien väliset kartan alueet on kuvattu sillä tasolla, että kartta antaa oikean kuvan maastosta ja sen avulla pystyy hyvin tekemään varman suunnistuksen rastipisteiden lähistölle.

Rastipisteiden läheisyydessä on karttaa täydennetty enemmän ja myös pienempiä kohteita merkitty karttaan. Esimerkiksi rastipisteiden läheisyydessä on karttaan kuvattu pienempiä kiviä tai maaston muotoja kuin muualla kartan alueella. Silti missään ei ole karttaan merkitty alle 2 m läpimittaisia kiviä ja merkityt kohteet ovat selväpiirteisiä. Rastin läheisyydessä tapahtuvalle tarkalle suunnistukselle kartta luo hyvän pohjan.

Karttaa on ollut täydentämässä 14 TuMen suunnistajaa. Tämä on johtanut väistämättä siihen, että kasvillisuuden kuvaamisessa on kartalle päätynyt erilaisia näkemyseroja siitä, milloin kasvillisuus pitäisi kuvata puoliavoimeksi, tiheiköksi tai avoimeksi (siis koska hakkualue muuttuu pusikoksi ja onko hakattu alue avoin vai puoliavoin). Suunnistaessa kannattaa ottaa se periaate, että kasvillisuuserot on kuvattu kartalle oikeaan kohtaan, mutta samalla kannattaa muistaa näkemyserojen mahdollisuus. Siellä, missä täydennyskartoitusta ei ole tehty, osa kartan pohja-aineistossa hakkuiksi merkityistä alueista on kasvanut jo umpeen.

MTB-sarjan kannattaa varautua siihen, että karttaan ajokelpoisiksi merkittyjen polkujen ajokelpoisuus vaihtelee. Tämä siksi, että joillakin poluilla on viimeksi käyty kartoituksen alkuvaiheessa viime syksynä, jolloin poluilla ei enää ollut edellisen kesän pystyheinää. Nyt elokuussa heinätilanne voi tehdä joidenkin polkujen kohdalla ajopohjan näkemisen vaikeaksi ja polku periaatteessa on huonompi ajaa kuin mitä kartan perusteella voisi päätellä.

Kartassa ei ole avokalliokuvausta. Käytössämme olleessa pohja-aineistossa avokalliokuvaus oli liian epämääräinen ja sitä oli merkitty sinnekin, missä maastossa ei ollut avokalliota. Ratamestari päätti siksi jättää avokalliokuvauksen kokonaan pois. Kuitenkin – kun Varsinais-Suomessa ollaan – lähes kaikkien mäkien päällä on avokalliontapaista ja hyväkulkuista, jos vain metsää ei ole kartalla kuvattu hakkuuksi tai tiheiköksi (taimikoksi).

Kisa-alueen voi katsoa jakautuvan useampaan suuralueeseen.

Mynämäki-Yläne-tien eteläpuoli: karttaa ei ole täydennetty, vaan se perustuu pohja-aineistoon. Metsäautoteiden verkosto on toki tarkistettu, mutta maaston puolella ei ole käyty.

Muu Vaskijärven luonnonpuiston eteläpuoli: pääosin metsätalouden piirissä olevaa eri-ikäistä havumetsää, pääosin hyvä kulkukelpoisuus, mutta mäkien väliin jäävillä soilla on tiheikköjäkin.

Kolkansuon luonnonsuojelualueen ja Vaskijärven luonnonpuiston väliset alueet: hienoja avosoita, metsän puolella pääosin hyvä pohja.

Suojelualueista pohjoiseen: vaihtelevaa maastoa, tiheää metsäautoteiden verkostoa, pääosin hyväkulkuista maastoa, myös muutama hieno, laaja avosuoalue. Maasto ei ole ehkä ihan tyypillisintä varsinaissuomalaista maastoa sikäli, että laajoja, selkeämuotoisia kallioalueita on vain paikoitellen. Luoteisosan Koskeljärven alueen metsät ovat vanhahkoa havumetsää (ei juurikaan ihan äskettäin tehtyjä hakkuita), mutta varsinkin Koskeljärven rannoilla on paikoitellen yllättävän tiheää ja synkkää kuusikkoa. Laajoja peltoalueita on kaksi, mutta reitit luultavasti suunnitellaan kulkemaan näiden ympäri.

Kartan mittakaavalla 1:30 000 on pystytty kuvaamaan asioita melko tarkasti, ja kartan fyysinen koko on nyt sellainen, että kisa-alueen kokonaisuuden pystyy hahmottamaan hyvin.

Huomioikaa seuraavat:

  • Pyöriä ei saa viedä Vaskijärven luonnonpuistoon, ei edes pyörää kantaen! Pyörä siis jätetään luonnonpuiston rajalle, jos luonnonpuiston sisäpuolella olevat rastit haluaa hakea. Järjestäjät valvovat tämän säännön noudattamista puiston rajoilla. Luonnonpuiston pyöräkieltoalueen alkaminen on maastossa merkitty myös kyltein.
  • Vaskijärven luonnonpuiston alueella on lupa kulkea vain merkityllä retkeilyreitillä. Tämän säännön noudattamista järjestäjät valvovat gps-seurannalla.
  • Kaikki pellot ovat kiellettyä aluetta eikä niiden ylityksiin ole mitään syytäkään, koska reittien varrelle ei pellonylityksiä pitäisi tulla. Järjestävät valvovat tämän säännön noudattamista gps-seurannalla.
  • Karttaan leveäksi ojaksi merkityt ojat voivat olla hyvin leveitä ja syviä. Ylitys saattaa vaatia lähes täydellistä veteen kastautumista.
  • Muissa kuin 4h-sarjassa kisa-alueella on 8 vesipistettä: 3 pistettä, jonne kilpailijat voivat antaa kuljetettavaksi omia juomiaan (näissä pisteissä tarjolla myös järjestäjien toimittamaa vettä), 4 muuta vesipistettä ja hash-house. Vesipisteillä ei ole päivystystä, mutta vesiastiat käydään täyttämässä säännöllisin väliajoin. 4h-sarjassa on yksi vesipiste, jonne osallistujat voivat antaa toimitettavaksi omia juomiaan sekä kaksi muuta vesipistettä ja hash-house.
  • Kantakaa roskanne juomapisteille, niillä on jätesäkkejä. Samaten joillakin tienvarsirasteilla on jätesäkkejä – roskat niihin, ei maastoon!